2-10-2552 [ได้มั้ย...??]

posted on 02 Oct 2009 23:14 by subbath--diary

ฉันแค่...

อยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะรัก

 

ฉันอยากจะรักเธอ

อยากจะดูแลเธอ

อยากจะเคียงข้างเธอ...

 

ไม่รู้ว่า วันนั้นมีจริงมั้ย

 

แต่

 

แค่หวังว่าเธอจะเข้าใจ

ว่าฉันรักเธอแค่ไหน...

 

 

เปิดใจให้ฉันบ้าง

ได้มั้ยเธอ...

 

ซับบาธ...