5-3-2552 [ถ้า...??]

posted on 06 Mar 2009 00:05 by subbath--diary

ถ้าวันนั้น

ฉันเป็นคนบอกเลิกเธอ

ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร

ถ้าฉันไม่มีหัวใจ

 

ก็คงลืมเธอได้ลงซะที....

 

 

แต่นี่

ตอนนี้ ก็ยังลืมเธอไม่ได้

 

รอยยิ้มของเธอ

เสียงของเธอ

กลิ่นของเธอ

ทุกๆอย่างที่เป็นตัวเธอ

ยังไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำเลย....

 

 

 

รัก...

 

 

เจ็บ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซับบาธ

 

Comment

Comment:

Tweet

...

#1 By I N N O C E N T ! ! ! on 2009-03-06 09:07